मंगळवार, १२ मे, २०२०

स्वाध्यायासाठी

भाषेचे स्वरूप स्पष्ट करा.
भाषेची वैशिष्टये लिहा.
भाषा ध्वनीरूप असते स्पष्ट करा.
त्या संदर्भाने मुद्दे
 १.भाषेचे अनन्यसाधारणत्व
 २. प्रत्येक माणसाला भाषा आहे. ३. चार कोस पे बदले पाणी आठ कोस पे बदले वाणी
४. भाषा: मानव व मानवेत्तर प्राणी यातील फरक
भाषा
 ५. समाज व्यवहाराचा श्रेष्ठ साधन
६. भाषेसाठी ध्वनी हे माध्यम सोयीस्कर कसे?
७. भाषा अर्जित वस्तू आहे.
 ८. भाषा म्हणजे काय नाही?
९. भाषेच्या अभ्यासकांनी दिलेल्या विविध व्याख्या
१०. मानवी भाषेची वैशिष्ट्ये १.द्विस्तरीय रचना २.निर्मितीशीलता
३. यादृच्छीकता
४.स्थलकालातितता
५. संस्कृती संक्रमण
६. शैलीभेदाची अपरिहार्यता ७.प्रक्रिया, प्रभाव ,अल्पकालता  व क्षणभंगुरता 
८.भाषिक रचनेचे वेगवेगळेपण ९.भाषेचे इतर स्वरूप वैशिष्ट्ये
 -भाषा प्रयत्नसाध्य आहे.
- भाषेला इतिहास असतो. -भाषाही परिवर्तनशील नसते. -भाषा एक सामाजिक सवय आहे.
- भाषा एक सामाजिक संस्था आहे.
 -भाषा ही ध्वनिरूप असते
 -भाषेचे स्वरूप रेखिक असते -भाषा विविध रूपिणी असते -भाषेचे अंतिम पूर्णरूप नसते -भाषा प्रतीकात्मक आहे
-भाषा ही एक पद्धती आहे
-प्रत्येक भाषेचे स्वरूप वेगळे असते.
सारांश:
विस्तृत विवेचनासाठी  भाषाविज्ञान व व्याकरण- प्रा. प्रल्हाद भोपे माझे पुस्तक पहा.
👍प्रमाणभाषा व बोली या घटकावरील संभाव्य प्रश्न:-
१.भाषा आणि बोली यांमधील परस्पर संबंधांची चर्चा करा.
२.बोलीभाषा आणि प्रमाणभाषा यातील फरक सांगा.
३. प्रमाणभाषेची कार्यक्षेत्रे कोणती? त्या बाबत सविस्तर लिहा.
४.भाषाविज्ञानाचा प्रमुख शाखांचा परिचय करून द्या.
५.प्रमाणभाषेची वैशिष्टये लिहा
६.वर्णनात्मक भाषाविज्ञान म्हणजे काय ते सांगा.
७. बोलीच्या निर्मितीची कारणे लिहा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

शरद baviskar- भुरा

भूरा