बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२०

 स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

बी.कॉम. व बी.एस्सी. पदवी प्रथम वर्षासाठी नियोजित अभ्यासक्रम
बी.ए., द्वितीय भाषा मराठी- अक्षरलेणी 
 *अभ्यासपत्रिकेचे उद्दिष्टे* 
 १. मध्ययुगीन व आधुनिक मराठी गद्य व पदयांचे  कालविशिष्ट स्वरूप विशेष समजून घेणे. 
२. मराठी वाङ्गमय निर्मितीच्या प्रेरणांची उकल करणे.
३. मराठी साहित्याची आवड निर्माण करणे.
४. मराठी प्रमाण लेखन विषयक नियमाबद्दल जागृती घडविणे. 
५. मराठी व्याकरणातील शब्दांच्या जातीचा परिचय करणे. *उपयोगिता-* 
 १. मध्ययुगीन व आधुनिक गद्य-पद्य वाङ्ग्मयाचा परिचय.
 २. मराठीतील वाङ्गमय प्रकाराची ओळख.
३.  मराठी साहित्य निर्मिती आणि त्यांच्या प्रेरणासंबंधी आकलन 
४. मराठी भाषेतील व्याकरणाचे उपयोजन
५.  भाषाज्ञान
बी. ए. सत्र II ऐच्छीक मराठी अभ्यासपत्रिका IV
आधुनिक मराठी कविता IV
अभ्यासपत्रिकेचे उद्दिष्टे* 

उपयोगीता
१.
२.
३.
४.
बी कॉम. सत्र I द्वितीय भाषा मराठी - साहित्यागाथा भाग 1
उपयोगीता
१.
२.
३.
४.
५.
बी कॉम. सत्र II द्वितीय भाषा मराठी - साहित्यागाथा भाग 2
उपयोगीता
१.
२.
३.
४.
५.
बी कॉम. सत्र III द्वितीय भाषा मराठी - साहित्यधारा भाग 1
उपयोगीता
१.
२.
३.
४.
५.
बी कॉम. सत्र IV द्वितीय भाषा मराठी - साहित्यधारा भाग 2
उपयोगीता
१.
२.
३.
४.
५.

पदवी तृतीय वर्ष अभ्यासक्रम - श्रेयांक पद्धतीनुसार CBCS सत्र पद्धती
कौशल्ये विकास SEC - IV। बी.ए. sem.V
अभ्यासपत्रिकेचे नाव : मराठी भाषिक कौशल्ये विकास भाग 1 SEC-  III
उपयोगिता
१. मराठी भाषिक क्षमतांच्या वाढीस मदत
२. मराठी भाषिक कौशल्ये विकासास वाव
३. विविध क्षेत्रातील व्यवसायाच्या संधी
४. मराठी भाषेतील ग्रंथ प्रकाशनाचे स्वरूप समजावून घेण्यास मदत
अभ्यासपत्रिकेचे नाव : मराठी भाषिक कौशल्ये विकास भाग 2 SEC-  IV
उपयोगिता
१. विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन
२. देहबोलीच्या वापरातून प्रभावी संभाषण
३. मुद्रितशोधनासाठीचे कौशल्ये विकसन
४. अनुदिनी व पटकथा लेखन कौशल्ये विकसन
५.प्रमाण मराठीच्या नियमांचे लेखनामध्ये उपयोजन
बी.ए. सत्र IV अभ्यासपत्रिकेचे नाव :- मराठी मध्ययुगीन गद्य पद्यांचा अभ्यास -  VIII
उपयोगिता
१. मध्ययुगीन कालखंडातील मराठी वाङ्मय प्रकारांचा परिचय
२. मध्ययुगीन कालखंडातील वाङ्मयातून प्रकट झालेल्या मानवी मूल्यांचे आकलन
३. तत्कालीन भाषिक जाणिवांचे, शैलीचे दर्शन व आकलन
बी.ए. सत्र III अभ्यासपत्रिकेचे नाव :- आधुनिक मराठी वाङ्मय प्रकारचा अभ्यास - आत्मचरित्र  V
उपयोगिता
१. आत्मचरित्र वाङ्मय प्रकाराचा परिचय व आकलन
२. आत्मचरित्र वाङ्मय प्रकारातून प्रकट होणाऱ्या मानवी मूल्यांचे आकलन
३.कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

शरद baviskar- भुरा

भूरा